webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Kommunestyresaker - høst 2012 - vår 2015/13 12 12/


[To Parent Directory]

12/5/2013 12:28 PM 37436 13 11 28 Møteprotokoll.pdf
12/18/2013 6:50 PM 64249 13 12 12 møteprotokoll.pdf
12/5/2013 12:29 AM 25674992 13 12 12 Sakspapirer.pdf
12/18/2013 7:21 PM <dir> 135-13 Referatsaker
12/18/2013 7:21 PM <dir> 136-13 Kontrollutvalgets protokoll nr 7-13
12/18/2013 7:21 PM <dir> 137-13 Budsjettkorrigering - bruk av disposisjonsfond
12/18/2013 7:21 PM <dir> 138-13 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus
12/18/2013 7:21 PM <dir> 139-13 Månedsrapport oktober 2013
12/18/2013 7:21 PM <dir> 140-13 Renovasjonsgebyr 2014
12/18/2013 7:21 PM <dir> 141-13 Vedlikeholdsplan 2014
12/18/2013 7:21 PM <dir> 142-13 Kommunale bygg - internhusleie
12/18/2013 7:21 PM <dir> 143-13 Høringsuttalelser årsbudsjett 2014
12/18/2013 7:21 PM <dir> 144-13 Årsbudsjett 2014-Handlingsprogram 2014-2017
12/18/2013 7:21 PM <dir> 145-13 Trekkrettighet for 2014 - kommunens likividitetssituasjon
12/18/2013 7:21 PM <dir> 146-13 Betalingsreglement 2014
12/18/2013 7:21 PM <dir> 147-13 Ringerike boligstiftelse - valg av styremedlemmer
12/12/2013 3:07 PM 32826 147-13 Saksprotokoll HOV 59-13.pdf
12/18/2013 7:21 PM <dir> 148-13 Hofsfossveien - endelig planprogram
12/18/2013 7:21 PM <dir> 149-13 Reguleringsplan Mosselia
12/18/2013 7:21 PM <dir> 150-13 Møteplan for 2014