webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Kommunestyresaker - høst 2012 - vår 2015/13 08 29/


[To Parent Directory]

9/3/2013 8:32 AM 430317 13 08 29 Møteprotokoll.pdf
8/27/2013 12:18 PM 251561 13 08 29 Sakspapirer del 2.pdf
8/27/2013 12:13 PM 10389805 13 08 29 Sakspapirer.pdf
9/4/2013 3:31 PM <dir> 85-13 Referatsaker
8/21/2013 5:03 PM <dir> 86-13 Interpellasjon fra D Stenersen (Frp)
9/4/2013 3:31 PM <dir> 87-13 Interpellasjon fra E L Strande (H)
9/4/2013 3:31 PM <dir> 88-13 Månedsrapport mai 2013
9/4/2013 3:31 PM <dir> 89-13 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus
8/21/2013 5:03 PM <dir> 90-13 Investering - inndekning av resterende merforbruk 2012 og øvr budsjettreg
8/21/2013 5:03 PM <dir> 91-13 Investeringskostnader Heggen barnehage
9/4/2013 3:31 PM <dir> 92-13 Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn - regnskap og årsmelding 2012
9/4/2013 3:31 PM <dir> 93-13 Kontrollutvalget - protokoll 4-13
9/4/2013 3:31 PM <dir> 94-13 Nytt sykehjem Ringerike kommune - oppdragsbeskrivelse
8/21/2013 5:03 PM <dir> 95-13 Innvandrerråd
9/4/2013 3:31 PM <dir> 96-13 Flerbrukshall Schjonsglunden - opsjoner
9/4/2013 3:31 PM <dir> 97-13 Læringssenter for voksne - lokalisering
9/4/2013 3:31 PM <dir> 98-13 Detaljregulering - Hofsfossveien 3
9/4/2013 3:31 PM <dir> 99-13 Interpellasjon fra K. Nyhus