webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Kommunestyresaker - høst 2012 - vår 2015/13 06 20/


[To Parent Directory]

6/27/2013 12:12 PM <dir> 66-13 Interpellasjon fra Ole Johan Andersen - Ringerike kommune satser på ernæring
6/27/2013 12:12 PM <dir> 67-13 Referatsaker
6/27/2013 12:12 PM <dir> 68-13 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus
6/27/2013 12:12 PM <dir> 69-13 Årsregnskap og årsrapport for 2012 - Ringerike kommune
6/27/2013 12:12 PM <dir> 70-13 1 tertialrapport 2013
6/27/2013 12:12 PM <dir> 71-13 Finansrapport 1 tertial
6/27/2013 12:12 PM <dir> 72-13 Nytt sykehjem i Ringerike kommune status og tentativ framdrift
6/27/2013 12:12 PM <dir> 73-13 Framtidig skoleløsning i Hønefoss
6/27/2013 12:12 PM <dir> 74-13 Politisk komite nedsatt av kommunestyret 13 12 12
6/27/2013 12:12 PM <dir> 75-13 Revisjon av kommunal planstrategi - vedtak
6/27/2013 12:12 PM <dir> 76-13 Revisjon av kommuneplan - fastsettelse av planprogram
6/27/2013 12:12 PM <dir> 77-13 Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013
6/27/2013 12:12 PM <dir> 78-13 Nytt delegeringsreglement
6/27/2013 12:12 PM <dir> 79-13 Prinsippspørsmål om statlig plan for vei og bane
6/27/2013 12:12 PM <dir> 80-13 Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015
6/27/2013 12:12 PM <dir> 81-13 Demensplan 2013-2020 Ringerike kommune
6/27/2013 12:12 PM <dir> 82-13 Webvisning av kommunestyremøter
6/27/2013 12:12 PM <dir> 83-13 Søknad om endring av retningslinjer for startlån
6/27/2013 12:12 PM <dir> 84-13 Stillingsstørrelser i helse og omsorg
6/19/2013 11:08 AM 154612 Ettersendt notat til 67-13 referatsaker - sak C bruk av investeringsmidler.pdf
6/27/2013 10:39 AM 320818 KS 13 06 20 møteprotokoll.pdf
6/18/2013 11:45 AM 17388863 KS saksliste 13 06 20.pdf
6/19/2013 11:07 AM 306237 Vedlegg til KS sak 75 og 76 - Uttalelse fra Statens vegvesen.pdf