webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Kommunestyresaker - høst 2012 - vår 2015/13 05 30/


[To Parent Directory]

6/6/2013 10:01 AM <dir> 49-13 Referatsaker
6/6/2013 10:01 AM <dir> 50-13 Månedsrapport pr mars 2013
6/6/2013 10:01 AM <dir> 51-13 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus
6/6/2013 10:01 AM <dir> 52-13 Kontrollutvalget - protokoll 3-13
6/6/2013 10:01 AM <dir> 53 -13 Overføring av investeringsmidler fra 2012 til 2013
6/6/2013 10:01 AM <dir> 54-13 Oversikt over behandlede saker m statusrapport mm
6/6/2013 10:01 AM <dir> 55-13 Ringeriksbadet - Utvidelser og samarbeid
6/6/2013 10:01 AM <dir> 56-13 Evaluering helse og omsorg
6/6/2013 10:01 AM <dir> 57-13 Pleie og omsorgstjenesten i Ringerike - innretning og strategier
6/6/2013 10:01 AM <dir> 58-13 Utvikling Vestre Viken HF
6/6/2013 10:01 AM <dir> 59-13 Barnehageopptaket 2013
6/6/2013 10:02 AM <dir> 60-13 Klagebehandlig Rv7 Sokna - Ørgenvika
6/6/2013 10:02 AM <dir> 61-13 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan Steinfjorden
6/6/2013 10:02 AM <dir> 62-13 Bruk av heltre i kommunale bygg
6/6/2013 10:02 AM <dir> 63-13 Rekruttering av ny rådmann
6/6/2013 10:02 AM <dir> 64-13 Rådmann i Ringerike - konstituering
6/6/2013 10:02 AM <dir> 65-13 Interpellasjon fra Dag Stenersen
5/23/2013 12:09 PM 527474 KS 13 05 30 Sakspapirer del 2.pdf
5/23/2013 2:10 PM 10840018 KS 13 05 30 Sakspapirer med vedlegg.pdf
6/6/2013 9:30 AM 639100 KS møteprotokoll 13 05 30.pdf