Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 2014-10-13

 •  Saksliste - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 13.10.2014.
 •  Sakspapirer - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 13.10.2014.
 •  Tillegg sakspapirer - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 13.10.2014.
 •  Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 13.10.2014.
 •  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 13.10.2014.
 • 98/14 Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 08.09.2014
 • 99/14 Gnr.284/27 - Tiltak på eiendom - ny gjennomgang etter mottatt tilleggsdokumentasjon om næringsvirksomhet - klage
 • 100/14 298-05 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan
 • 101/14 Detaljregulering 0605_385 Arnemannsveien, 1.gangs behandling
 • 102/14 1.gangs behandling reguleringsplan 387 - Øya
 • 103/14 Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"
 • 104/14 0605_396 Detaljregulering for Søndre Kirkemoen - Oppstart av planarbeid
 • 105/14 0605_393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» 1. gangs behandling
 • 106/14 Status salg av kommunale eiendommer
 • 107/14 Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr
 • 108/14 Gnr. 280/1 - Rognerud gård - Oppfylling