webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/HMA-saker - høst 2012 - vår 2015/14 10 13/


[To Parent Directory]

10/6/2014 4:11 PM 330177 14000587.PDF
10/6/2014 4:10 PM 450446 14000612.PDF
10/6/2014 4:10 PM 269983 14000626 OVERSIKTSKART MED PLANAVGRENSNING.PDF
10/6/2014 4:11 PM 374929 14000633.PDF
10/6/2014 4:11 PM 162353 14000656 VEDLEGG 2 UTDRAG FRA FORSLAG TIL GEBYRREGLEMENT.PDF
10/6/2014 4:10 PM 444858 14000760.PDF
10/6/2014 4:10 PM 341419 14000766.PDF
10/6/2014 4:10 PM 530891 14000843 284-27 - VEDLEGG.PDF
10/6/2014 4:10 PM 775150 14000851 PLANKART A3.PDF
10/6/2014 4:10 PM 570215 14000852 ÃÜYA- PLANBESTEMMELSER 250814.PDF
10/6/2014 4:10 PM 17186529 14000853 PLANBESKRIVELSE DATERT 06.07.14.PDF
10/6/2014 4:10 PM 731340 14000854 OPPSUMMERING AV INNSPILL VED OPPSTART, INKLUDERT RÃ¥DMANNENS KOMMENTARER DATERT 19.12.2013.PDF
10/6/2014 4:10 PM 410908 14000864.PDF
10/6/2014 4:10 PM 3343927 14000877 ÃÜYA-TRAFIKKUTREDNING-3B MAI 2014.PDF
10/6/2014 4:10 PM 1235150 14000879 ÃÜYA RAPPORT - STøY OG LUFT.PDF
10/6/2014 4:10 PM 405001 14000889.PDF
10/6/2014 4:10 PM 3599764 14000951 OPPSUMMERING AV MERKNADER TIL VARSEL OM MINDRE ENDRING.PDF
10/6/2014 4:10 PM 805467 14000952 MøTEREFERAT MED ILLUSTRASJON.PDF
10/6/2014 4:10 PM 512669 14000953 REGULERINGSBESTEMMELSER FORSLAG MED UTHEVET ENDRING.PDF
10/6/2014 4:10 PM 960795 14000955 298-04-PLANKART MED ENDRINGER.PDF
10/6/2014 4:10 PM 1192582 14000989 REGULERINGSPLAN RINGERIKE.PDF
10/6/2014 4:10 PM 284727 14000990 REGULERINGSBESTEMMELSER 21.AUGUST.PDF
10/6/2014 4:10 PM 2246544 14000991 PLANBESKRIVELSE RINGERIKE KOMMUNE.PDF
10/6/2014 4:10 PM 82711 14000992 STøYNOTAT-RINGERIKS GRENSE BOTILRUD.PDF
10/6/2014 4:10 PM 319134 14001008 SAMLET RAPPORT STøY.PDF
10/6/2014 4:10 PM 19064590 14001016 INNKOMNE MERKNADER.PDF
10/6/2014 4:10 PM 1016481 14001037 KARTUTSNITT SOM VISER ENDRING AV AREALET GV.PDF
10/6/2014 4:10 PM 447486 14001103 PLANAVGRENSNING DETALJREGULERING NR385.PDF
10/6/2014 4:10 PM 455399 14001104 ARNEMANNSVEIEN 1 PLAN A3 25.08.14.PDF
10/6/2014 4:11 PM 357353 14001106.PDF
10/6/2014 4:10 PM 552681 14001111 PLANBESTEMMELSER FORSLAG 26 8 14.PDF
10/6/2014 4:10 PM 3707804 14001113 PLANBESKRIVELSE FORSLAG 15 8 14.PDF
10/6/2014 4:10 PM 208387 14001114 SAKSFRAMLEGG VEDTAK I TRAFIKKRÃ¥DET 08.10.2013, SAK 6013.PDF
10/6/2014 4:10 PM 55121 14001115 RINGERIKE NæRINGSFORUM 12082013.PDF
10/6/2014 4:10 PM 472174 14001116 RINGERIKSKRAFT 16072013.PDF
10/6/2014 4:10 PM 103286 14001117 FYLKESKOMMUNEN 23082013.PDF
10/6/2014 4:10 PM 55788 14001118 UTTALELSE FYLKESMANNEN DATERT 160713.PDF
10/6/2014 4:10 PM 183040 14001119 STATENS VEGVESEN 02092013.PDF
10/6/2014 4:10 PM 21725620 14001162 KRYSSING AV ARNEMANNSVEIEN MAI 2014.PDF
10/6/2014 4:10 PM 266900 14001175.PDF
10/6/2014 4:11 PM 336072 14001183.PDF
10/6/2014 4:11 PM 353180 14001184 FORSLAG TIL PLANKART_18092014.PDF
10/6/2014 4:11 PM 633581 14001185 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER (2).PDF
10/6/2014 4:11 PM 1820472 14001186 PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE.PDF
10/6/2014 4:11 PM 2812590 14001187 SAMLEDE UTTALELSER I SAKEN.PDF
10/6/2014 4:10 PM 282093 14001227 1. OVERSIKTSKART.PDF
10/6/2014 4:10 PM 4260325 14001229 2. MATERIALE TIL OPPSTART.PDF
10/6/2014 4:10 PM 1057608 14001319 3. BREV MED MELDING OM FORHåNDSHøRING.PDF
10/6/2014 4:10 PM 248828 14001320 4. OPPSUMMERING OG KOMMENTARER FRA INNKOMNE INNSPILL, MED RÃ¥DMANNENS KOMMENTARER.PDF
10/6/2014 4:10 PM 248828 14001321 4. OPPSUMMERING OG KOMMENTARER FRA INNKOMNE INNSPILL, MED RÃ¥DMANNENS KOMMENTARER.PDF
10/6/2014 4:11 PM 23179728 14001322 5. KULTURMINNEREGISTRERINGSRAPPORT BFK, SEPT. 14 - VEDLEGGES OPPSTART.PDF
10/6/2014 4:11 PM 1229569 14001323 6A. LIV OG ERIK NYSTRAND.PDF
10/6/2014 4:11 PM 1105537 14001324 6B. MAGNAR PETTERSEN SøRENGEN.PDF
10/6/2014 4:11 PM 378138 14001325 6C. TEKNISK, RK.PDF
10/6/2014 4:11 PM 2129941 14001326 6D. BFK.PDF
10/6/2014 4:11 PM 746551 14001327 6E. EDDIE GUSTAVSEN.PDF
10/6/2014 4:11 PM 183504 14001328 6F. FMBU.PDF
10/6/2014 4:11 PM 1140807 14001329 6G. FRED KARLSEN.PDF
10/6/2014 4:11 PM 2159852 14001330 6H. HALLINGBY VEL.PDF
10/6/2014 4:11 PM 1656658 14001331 6I. IDA OG ALEXANDER GREVSTAD.PDF
10/6/2014 4:11 PM 638363 14001334 6J. JANI MARTINSSON.PDF
10/6/2014 4:11 PM 3923536 14001335 6K. SVV.PDF
10/6/2014 4:11 PM 437520 14001336 6L. HMA.PDF
10/6/2014 4:10 PM 129748 14001381.PDF
10/6/2014 4:10 PM 181612 14002037.PDF
10/6/2014 4:10 PM 1223943 14002039.PDF
10/6/2014 4:10 PM 128786 14002199.PDF
10/6/2014 4:10 PM 130395 14002318.PDF
10/6/2014 4:11 PM 2144730 14002563 280-1 KLAGE.PDF
10/6/2014 4:10 PM 346709 14002824.PDF
10/6/2014 4:10 PM 13516 _saksliste_innhold.html
10/16/2014 1:45 PM 322998 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 2014-10-13.pdf