webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/HMA-saker - høst 2012 - vår 2015/14 08 18/


[To Parent Directory]

8/20/2014 12:53 PM 89168 14 08 18 møteprotokoll.pdf
8/8/2014 1:11 PM 91101590 14 08 18 saksliste.pdf
8/8/2014 1:42 PM <dir> 74-14 Godkjenning av møteprotokoll 14 06 05
8/8/2014 1:42 PM <dir> 75-14 Referatsaker
8/8/2014 1:42 PM <dir> 76-14 Veinavn - Sandvatnet
8/8/2014 1:42 PM <dir> 77-14 Nye veinavn - veier mellom Aure og Vestbygdveien
8/8/2014 1:42 PM <dir> 78-14 Nye veinavn - sideveier til Skarrudseter- og Elsrudseterveien
8/18/2014 8:44 AM <dir> 79-14 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 262-3 og 261-7
8/18/2014 8:41 AM 357960 79-14 Tilleggspapirer.pdf
8/8/2014 1:42 PM <dir> 80-14 Søknad om motorferdsel i utmark - landing med sjøfy Tyrifjorden
8/8/2014 1:42 PM <dir> 81-14 Gnr 19-2 Gamle Stubdasvei 6 - fradeling av kårbolig
8/8/2014 1:42 PM <dir> 82-14 Gnr 45132 Solbakken 7 - nybygg ombygging - dispensasjon fra regplan
8/8/2014 1:42 PM <dir> 83-14 Gnr 163-10 -14 -15 -22 - Bergland - klage på rammetillatelse
8/8/2014 1:42 PM <dir> 84-14 gnr 318-496 - Kirkegt 12 bygging Hønefoss kirke
8/8/2014 1:42 PM <dir> 85-14 Delegasjonssaker
8/8/2014 1:42 PM <dir> 86-14 2 gangs behandling av områdereg 0605_347 Hvervenmoen
8/8/2014 1:42 PM <dir> 87-14 2 gangs behandling av områdereg 0605-381 Treklyngen
8/8/2014 1:42 PM <dir> 88-14 Forslag til retningslinjer oppfylling - massedeponi i RK
8/8/2014 1:42 PM <dir> 89-14 Fastsetting av nytt planprogram kommunedelplan Steinsfjorden