webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/HMA-saker - høst 2012 - vår 2015/13 12 02/137-13 Områdereguleringsplan Soknedalsveien 5-27/


[To Parent Directory]

12/6/2013 12:37 PM 10562 137-13 møteprotokoll.pdf
11/25/2013 3:00 PM 856662 137-13 sakframlegg.pdf
11/25/2013 12:20 PM 1190194 137-13-01 Plankart.pdf
11/25/2013 2:58 PM 585786 137-13-01 Plankart_a4.pdf
11/25/2013 11:47 AM 194840 137-13-02 Forslag til reguleringsbestemmelser.pdf
11/25/2013 12:22 PM 5995018 137-13-03 Planbeskrivelse.pdf
11/25/2013 11:49 AM 113213 137-13-04 Oppsummering innkomne merknader.pdf
11/25/2013 11:49 AM 1877384 137-13-05 Merknad fra fylkesmannen.pdf
11/25/2013 11:51 AM 240498 137-13-06 merknad fra Jernbaneverket.pdf
11/25/2013 11:52 AM 14269 137-13-07 uttalelse fra miljørettet helsevern RK.pdf
11/25/2013 11:52 AM 5462504 137-13-08 Merknad fra NVE.pdf
11/25/2013 11:53 AM 108865 137-13-09 Merknad fra Statens vegvesen.pdf
11/25/2013 11:53 AM 7134280 137-13-10 Planprogram.pdf
11/25/2013 11:54 AM 6827 137-13-11 Saksprotokoll FS 138-13.pdf
11/25/2013 11:55 AM 1216888 137-13-12 møtereferat 29 10 2013.pdf
11/25/2013 11:56 AM 837068 137-13-13 notat om trafikkstøy.pdf
11/25/2013 11:56 AM 1577167 137-13-14 Trafikkanalyse.pdf
11/25/2013 11:57 AM 1422163 137-13-15 ROS-analyse 21 08 13.pdf