webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/HMA-saker - høst 2012 - vår 2015/13 08 19/


[To Parent Directory]

8/9/2013 12:49 PM <dir> 87-13 Godkjennelse av møteprotokoll 10 06 13
8/9/2013 1:12 PM <dir> 88-13 Referatsaker
8/9/2013 1:06 PM <dir> 89-13 Damtjern - dispensasjon ad el-tilknytning
8/9/2013 1:06 PM <dir> 90-13 Kapellveien 45 - gravfelt - klage
8/9/2013 12:52 PM <dir> 91-13 Delegasjonssaker
8/9/2013 1:12 PM <dir> 92-13 Skollerudmoen - vedtak om nydyrking
8/9/2013 1:06 PM <dir> 93-13 Vannkanter i Hønefoss - plan for tilrettelegging
8/9/2013 1:06 PM <dir> 94-13 Bryggeveileder høringsutkast - vannkanter og friluftsliv
8/9/2013 1:07 PM <dir> 95-13 Detaljregulering Askveien 1-3 og St Olavsgt 7-9
8/9/2013 1:07 PM <dir> 96-13 Detaljregulering - Hofsfossveien 3
8/9/2013 1:07 PM <dir> 97-13 Oppstart - detaljregulering Øya med forslag til planprogram
8/9/2013 1:06 PM 30821822 HMA 13 08 19 saksliste.pdf