webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/HMA-saker - høst 2012 - vår 2015/13 06 10/80-13 0605_378 detaljregulering Nerbytunet/


[To Parent Directory]

6/3/2013 2:34 PM 6814477 80-13 alle vedlegg.pdf
6/3/2013 4:30 PM 960546 80-13 saksframlegg.pdf
6/12/2013 10:21 AM 8995 80-13 Saksprotokoll.pdf
6/3/2013 11:51 AM 619405 80-13-01 Forslag til plankart.pdf
6/3/2013 11:52 AM 166492 80-13-02 Forslag til reguleringsbestemmelser.pdf
6/3/2013 11:52 AM 6023082 80-13-03 Planbeskrivelse.pdf
6/3/2013 11:53 AM 172982 80-13-04 ROS-analyse.pdf
6/3/2013 11:53 AM 2702381 80-13-05 Trafikkanalyse.pdf
6/3/2013 11:53 AM 421459 80-13-06 Støysonekart.pdf
6/3/2013 11:54 AM 197834 80-13-07 Støyanalyse.pdf
6/3/2013 11:54 AM 443461 80-13-08 VA-plan.pdf
6/3/2013 11:55 AM 157198 80-13-09 VA - oversiktsplan.pdf
6/3/2013 11:55 AM 79863 80-13-10 Sjekkliste utforming av uteareal.pdf
6/3/2013 11:55 AM 31596 80-13-11 Vegrett.pdf