webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/HMA-saker - høst 2012 - vår 2015/13 06 10/


[To Parent Directory]

6/10/2013 12:24 PM 25715077 13 06 10 saksliste.pdf
6/12/2013 10:51 AM <dir> 70-13 Godkjennelse av møteprotokoll møte 13 05 13
6/12/2013 10:51 AM <dir> 71-13 Referatsaker
6/12/2013 10:51 AM <dir> 72-13 Gnr 293-2 og gnr 288-3 Simensrud - søaknad om unntak fra boplikt
6/12/2013 10:51 AM <dir> 73-13 Veienavn - Treknattlia Hedallen
6/12/2013 10:51 AM <dir> 74-13 Gnr 45-150 Vinterrovn 10 - bygging av garasje
6/12/2013 10:51 AM <dir> 75-13 Gnr 163-10 14 15 22 Sokna Bergland - klage på vedtak sak 115-12
6/12/2013 10:51 AM <dir> 76-13 Delegasjonssaker
6/12/2013 10:51 AM <dir> 77-13 Bomavgift Samsjøveien
6/12/2013 10:52 AM <dir> 78-13 323-04 Eikli sør næringsområde - oppstart av endring
6/12/2013 10:52 AM <dir> 79-13 Oppstart av planarbeid 0605_385 detaljregulering Arnemannsveien
6/12/2013 10:52 AM <dir> 80-13 0605_378 detaljregulering Nerbytunet
6/12/2013 10:52 AM <dir> 81-13 Treklyngen - fastsettelse av planprogram
6/12/2013 10:52 AM <dir> 82-13 Ny reguleringsplan Hvalsmoen nedre leir
6/3/2013 4:59 PM <dir> 83-13 Kulturminner - temautredning
6/12/2013 10:52 AM <dir> 84-13 Framtidig skoleløsning Hønefoss
6/12/2013 10:52 AM <dir> 85-13 Trafikksikkerhet og veistandard - Nakkerudgata
6/12/2013 10:52 AM <dir> 86-13 Mineralske råstoffer - temautredning
5/15/2013 3:44 PM 479179 HMA 13 05 13 Møteprotokoll.pdf
6/12/2013 10:31 AM 165141 HMA møteprotokoll 13 06 10.pdf
6/10/2013 9:18 AM 53379 HMA sak 75-13 ettersendt vedlegg.pdf
6/7/2013 11:56 AM 882027 HOK saksprotokoller - til sak 84 og 85.pdf