webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Formannskapssaker - høst 2012- vår 2015/14 08 19/141-14 2 gangs behandling av områdereg 0605_347 Hvervenmoen/


[To Parent Directory]

8/8/2014 10:25 AM 948748 141-14-01 Plankart 2 gangs behandling.pdf
8/8/2014 10:25 AM 55477 141-14-02 Forslag til reguleringsplan.pdf
8/8/2014 10:25 AM 7198226 141-14-03 Planbeskrivelse.pdf
8/8/2014 10:26 AM 32401 141-14-04 Sammendrag av innkomne merknader med RMs kommentar.pdf
8/8/2014 10:27 AM 1064478 141-14-05 Notat med beskrivelse av endringer.pdf
8/8/2014 10:28 AM 15038022 141-14-06 Uttalselser ved høring.pdf
8/8/2014 10:28 AM 48226 141-14-07 Brev fra Jernbaneverket - innsigelse.pdf
8/8/2014 10:29 AM 53621 141-14-08 Brev fra Jernbaneverket - trekk innsigelse.pdf
8/8/2014 10:29 AM 140132 141-14-09 Korrespondans RK og JV.pdf
8/8/2014 10:30 AM 77132 141-14-10 Saksprotokoll 1 gangs behandling FS 134-13.pdf
8/8/2014 10:31 AM 80154 141-14-11 Saksframlegg 1 gangs behandling FS 134-13.pdf