webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Formannskapssaker - høst 2012- vår 2015/14 01 14/


[To Parent Directory]

1/7/2014 5:00 PM <dir> 02-14 Referatsaker
1/7/2014 5:00 PM <dir> 03-14 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus
1/7/2014 5:00 PM <dir> 04-14 Månedsrapport november 2013
1/7/2014 5:00 PM <dir> 05-14 Oppfølging Årsbudsjett 2014- Handlingsprogram 2014-2017
1/7/2014 5:00 PM <dir> 06-14 Spørsmål ad Årsbudsjett 2014 - Handlingsprogram 2014-2017 fra Dag Stenersen Frp
1/7/2014 5:00 PM <dir> 07-14 50 års-jubileet fro etablering av Ringerike kommune og 200 års-jubileet for grunnlover - finansiering
1/7/2014 5:00 PM <dir> 08-14 Evaluering av Bestillerenheten
1/7/2014 5:00 PM <dir> 09-14 Innbyggerundersøkelsen 75+
1/7/2014 5:00 PM <dir> 10-14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen elderomsorgen - verdighetsgarantien
1/7/2014 5:00 PM <dir> 11-14 Avtale om helhetlig pasientforløp mellom RK og Vestre Viken HF
1/7/2014 5:00 PM <dir> 12-14 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012-2013
1/7/2014 5:00 PM <dir> 13-14 Inkluderings- og integreringsråd i RK
2/3/2014 6:00 PM 300944 14 01 14 Møteprotokoll.pdf
1/7/2014 3:43 PM 5034343 14 01 14 Saksliste.pdf
1/7/2014 5:00 PM <dir> 14-14 Taj Mahal - serverings-og skjenkebevilling fram til 30062016
1/7/2014 5:00 PM <dir> 15-14 KIWI avd 525 - Salgsbevilling fram til 30062016
1/29/2014 2:02 PM <dir> 16-14 Klage på detaljeregulering nr 0605_358 Hønengt 18-20
1/7/2014 5:00 PM <dir> 17-14 Spillemidler 2014