webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Formannskapssaker - høst 2012- vår 2015/13 12 03/


[To Parent Directory]

12/5/2013 3:25 PM 507136 13 12 03 Møteprotokoll vedlegg 1.pdf
12/5/2013 3:25 PM 5559943 13 12 03 Møteprotokoll vedlegg 2.pdf
12/5/2013 3:25 PM 1006684 13 12 03 Møteprotokoll vedlegg 3.pdf
12/5/2013 3:26 PM 550129 13 12 03 Møteprotokoll vedlegg 4.pdf
12/5/2013 3:26 PM 461613 13 12 03 Møteprotokoll vedlegg 5.pdf
12/5/2013 3:26 PM 462272 13 12 03 Møteprotokoll vedlegg 6.pdf
12/5/2013 3:24 PM 87986 13 12 03 Møteprotokoll.pdf
11/26/2013 6:18 PM 57318034 13 12 03 sakspapirer.pdf
12/5/2013 3:28 PM <dir> 158-13 Referatsaker
11/26/2013 6:27 PM <dir> 159-13 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus
12/5/2013 3:28 PM <dir> 160-13 Månedsrapport oktober 2013
12/5/2013 3:28 PM <dir> 161-13 Prosjektbeskrivelse Ringerike 2020
12/5/2013 3:28 PM <dir> 162-13 Høringsuttalelser årsbudsjett 2014
12/5/2013 3:28 PM <dir> 163-13 Økonomisk støtte 2014 div søkere
12/5/2013 3:28 PM <dir> 164-13 Årsbudsjett 2014-Handlingsprogram 2014-2017
12/5/2013 3:28 PM <dir> 165-13 Betalingsreglement 2014
12/5/2013 3:28 PM <dir> 166-13 Renovasjonsgebyr 2014
11/26/2013 6:27 PM <dir> 167-13 Trekkrettighet for 2014 - kommunens likividitetssituasjon
12/5/2013 3:28 PM <dir> 168-13 Vedlikeholdsplan 2014
12/5/2013 3:28 PM <dir> 169-13 Kommunale bygg - internhusleie
12/5/2013 3:28 PM <dir> 170-13 Søknad om økonomiske støtte til Redd Barna
11/26/2013 6:27 PM <dir> 171-13 Flerbrukshall endring i eierstruktur
12/5/2013 3:28 PM <dir> 172-13 Søknad om redukskjon av vannavgift
11/26/2013 6:27 PM <dir> 173-13 Jubileer 2014
12/5/2013 3:28 PM <dir> 174-13 Ringerike boligstiftelse - valg av styremedlemmer
12/3/2013 2:55 PM <dir> 175-13 Reguleringsplan Mosselia
12/5/2013 3:28 PM <dir> 176-13 Områderegulering Treklyngen
12/5/2013 3:28 PM <dir> 177-13 Områdereguleringsplan Soknedalsveien 5-27
12/3/2013 2:53 PM 29538 Saksprotokoller fra HMA 13 12 02.pdf