webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Formannskapssaker - høst 2012- vår 2015/13 10 15/129-13 Framtidig skoleløsning i Hønefoss/


[To Parent Directory]

10/7/2013 6:07 PM 972880 129-13 Saksframlegg.pdf
10/11/2013 1:38 PM 307581 129-13 Saksprotokoll HMA 117-13.pdf
10/11/2013 1:36 PM 307583 129-13 Saksprotokoll HOK 38-13.pdf
10/21/2013 2:16 PM 310508 129-13 saksprotokoll.pdf
9/30/2013 11:53 AM 40156 129-13-01 Uttalelse Su Eikli skole.pdf
9/30/2013 11:54 AM 214451 129-13-02 Uttalelse Su Stranden skole.pdf
9/30/2013 11:54 AM 998911 129-13-03 Uttalelse Su Vang skole.pdf
9/30/2013 11:55 AM 6906 129-13-04 Uttalelse SU Vegård skole.pdf
9/30/2013 12:49 PM 34064 129-13-05 Uttalelse Su Kirkeskolen.pdf
9/30/2013 11:56 AM 1346829 129-13-06 Uttalelse RKFU.pdf
9/30/2013 1:38 PM 496004 129-13-07 Uttalelse Norderhjov arbeiderlag.pdf
9/30/2013 11:56 AM 53421 129-13-08 Uttalelse Ringerike AP.pdf
9/30/2013 11:57 AM 1864458 129-13-09 Uttalelse Ringerike V.pdf
9/30/2013 11:57 AM 227107 129-13-10 Uttalelse Ringerike H.pdf
9/30/2013 11:58 AM 1699541 129-13-11 Uttalelse Ottesen Hval Hansen Johnsrud Tangen og Nordby.pdf
9/30/2013 12:45 PM 1877963 129-13-12 Uttalelse Strande og Frøyshov.pdf
9/30/2013 12:45 PM 3147003 129-13-13 Uttalelse E Hval.pdf
9/30/2013 12:46 PM 1350216 129-13-14 Uttalelse E H V Heieren.pdf
9/30/2013 12:47 PM 1273971 129-13-15 Uttalelse Statens Vegvesen.pdf
9/30/2013 12:47 PM 35728 129-13-16 Uttalelse RK - miljørettet helsevern.pdf
9/30/2013 12:48 PM 2112500 129-13-17 Uttalelse FmBu.pdf
9/30/2013 12:50 PM 3323375 129-13-18 Notat fra forhandlinger tomtekjøp.pdf
9/30/2013 12:50 PM 55910 129-13-19 Saksframlegg fra juni 2013.pdf
9/30/2013 12:51 PM 1193504 129-13-20 Hovedrapport framtidig skoleløsning.pdf
9/30/2013 12:51 PM 2666435 129-13-21 Rapport fra COWI.pdf
9/30/2013 12:52 PM 5993174 129-13-22 Rapport fra RK miljø og arealforvaltning.pdf