webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Formannskapssaker - høst 2012- vår 2015/13 06 11/85-13 Revisjon av kommunal planstrategi - vedtak/


[To Parent Directory]

6/4/2013 11:01 AM 386253 85-13 Saksframlegg.pdf
6/12/2013 2:10 PM 6934 85-13 Saksprotokoll.pdf
6/4/2013 9:16 AM 1127478 85-13-01 kommunal planstrategi 2013-2015.pdf
6/4/2013 8:51 AM 128725 85-13-02 Oppsummering av uttalelser inkl rådmannens kommentarer.pdf
6/4/2013 8:52 AM 136731 85-13-03a Uttalelse fra Tunsberg bispedømmeråd.pdf
6/4/2013 8:52 AM 66123 85-13-03b Uttalelse fra direktoratet fir mineralforvalting med Bergmesteren på Svalbard.pdf
6/4/2013 8:53 AM 119057 85-13-03c Uttalelse fra forsvarsbygg.pdf
6/4/2013 8:53 AM 338369 85-13-03d Uttalelse fra FMBU.pdf
6/4/2013 9:18 AM 8503962 85-13-03e Uttalelse fra FMBU og NVE.pdf
6/4/2013 8:55 AM 628705 85-13-03f Uttalelse fra Jernbaneverket.pdf
6/4/2013 8:56 AM 123095 85-13-03f Uttalelse fra RK byggesak.pdf
6/4/2013 8:55 AM 116409 85-13-03g Uttalelse fra BFK.pdf
6/4/2013 8:56 AM 25196 85-13-03i Uttalelse fra RK miljørettet helsevern.pdf
6/4/2013 8:57 AM 295068 85-13-03j Uttalelse fra landbrukskontret RK og HK.pdf
6/4/2013 9:17 AM 2208581 85-13-03k Uttalelse fra NVBU.pdf
6/4/2013 9:17 AM 1682804 85-13-03l Uttalelse fra Tronrud Eiendom.pdf
6/4/2013 9:17 AM 1764666 85-13-03m Uttalelse fra ROL.pdf
6/4/2013 8:59 AM 105379 85-13-03N Uttalelse fra Fossekallen IL.pdf
6/4/2013 9:00 AM 73104 85-13-03o Uttalelse fra Sokna utvikling.pdf
6/4/2013 9:00 AM 141490 85-13-03p Uttalelse fra Bærum kommune.pdf
6/4/2013 9:01 AM 15706 85-13-04 Saksprotokoll KS 34-13.pdf
6/4/2013 9:01 AM 169992 85-13-05 Saksframlegg KS sak 34-13.pdf
6/12/2013 2:10 PM 7894 FS 84-13 Saksprotokoll.pdf
6/12/2013 2:10 PM 6934 FS 85-13 Saksprotokoll.pdf