webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Formannskapssaker - høst 2012- vår 2015/13 06 11/


[To Parent Directory]

6/4/2013 10:55 AM 10763092 13 06 11 Saksliste.pdf
6/13/2013 12:39 PM <dir> 78-13 Referatsaker
6/13/2013 12:39 PM <dir> 79-13 Finansrapport 1 tertial
6/13/2013 12:39 PM <dir> 80-13 Nytt sykehjem i Ringerike kommune status og tentativ framdrift
6/13/2013 12:39 PM <dir> 81-13 Demensplan 2013-2020 Ringerike kommune
6/13/2013 12:39 PM <dir> 82-13 Stillingsstørrelser i helse og omsorg
6/13/2013 12:39 PM <dir> 83-13 Framtidig skoleløsning i Hønefoss
6/13/2013 12:39 PM <dir> 84-13 Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015
6/13/2013 12:39 PM <dir> 85-13 Revisjon av kommunal planstrategi - vedtak
6/13/2013 12:39 PM <dir> 86-13 Revisjon av kommuneplan - fastsettelse av planprogram
6/13/2013 12:39 PM <dir> 87-13 Treklyngen - fastsettelse av planprogram
6/13/2013 12:39 PM <dir> 88-13 Handlingsprogram for kollektivtransport Buskerud 2014-2017 høringsuttalelse Ringerike
6/13/2013 12:39 PM <dir> 89-13 Trafikksikkerhet og veistandard - Nakkerudgata
6/13/2013 12:39 PM <dir> 90-13 Ny reguleringsplan Hvalsmoen nedre leir
6/13/2013 12:39 PM <dir> 91-13 Mineralske råstoffer - temautredning
6/13/2013 12:39 PM <dir> 92-13 Kulturminner - temautredning
6/13/2013 12:39 PM <dir> 93-13 Søknad om endring av retningslinjer for startlån
6/13/2013 12:39 PM <dir> 94-13 Webvisning av kommunestyremøter
6/13/2013 12:30 PM 297770 FS møteprotokoll 110612.pdf
6/11/2013 12:55 PM 272861 HMA Saksprotokoller til sak 83, 87, 89, 90, 91 og 92.pdf
6/7/2013 11:51 AM 886301 HOK saksprotokoller - til sak 83, 84 og 89.pdf
6/6/2013 8:37 AM 120991 HOV Saksprotokoller sak 80, 81, 82 og 93.pdf
6/13/2013 12:36 PM 13830274 snøhettas presentasjon.pdf
6/13/2013 12:36 PM 3315449 treklyngens presetasjon.pdf
6/13/2013 12:37 PM 3726492 tronruds presentasjon.pdf