webdav.ringerike.kommune.no - /webdav/Formannskapssaker - høst 2012- vår 2015/12 12 04/


[To Parent Directory]

4/5/2013 2:34 PM 820660 12 12 04 saksliste uten vedlegg.pdf
4/5/2013 2:34 PM 2554419 12 12 04 Tilleggsliste sak 273 og 274 med vedlegg.pdf
1/7/2014 5:11 PM <dir> 245-12 Referatsaker
1/7/2014 5:11 PM <dir> 246-12 Månedsrapport pr okt 2012
1/7/2014 5:11 PM <dir> 247-12 Årsbudsjett 2013 - Handlingsplan 2013-2016
1/7/2014 5:11 PM <dir> 248-12 Høringsuttalselser til budsjett og handlingsplan
1/7/2014 5:11 PM <dir> 249-12 Trekkrettighet for 2013
1/7/2014 5:11 PM <dir> 250-12 Handels- og byutvikling
1/7/2014 5:12 PM <dir> 251-12 Folkehelsemeldingen
1/7/2014 5:12 PM <dir> 252-12 Omsorgslønn
1/7/2014 5:12 PM <dir> 253-12 Arealutnyttelse
1/7/2014 5:12 PM <dir> 254-12 Hønengt. 26
1/7/2014 5:12 PM <dir> 255-12 Investering Heggen barnehage
1/7/2014 5:12 PM <dir> 256-12 Opsjonsavtale Hovsmarka
1/7/2014 5:12 PM <dir> 257-12 Pendlerparkering Hvervenkastet
1/7/2014 5:12 PM <dir> 258-12 Investeringsprosjekter vei, vann og avløp
1/7/2014 5:12 PM <dir> 259-12 Eggemoen Kleggerud
1/7/2014 5:12 PM <dir> 260-12 Krakstadmarka
1/7/2014 5:12 PM <dir> 261-12 Vedtak av reguleringsplan 297-1
1/7/2014 5:12 PM <dir> 262-12 Gamle Follum skole
1/7/2014 5:13 PM <dir> 263-12 Tandberglia boligområde
1/7/2014 5:13 PM <dir> 264-12 Områderegulering - Kunnskapsparken
1/7/2014 5:13 PM <dir> 265-12 Områdergulering Eggemoen
1/7/2014 5:13 PM <dir> 266-12 Kirkemyra friområde
1/7/2014 5:13 PM <dir> 267-12 Treklyngen Follum
1/7/2014 5:13 PM <dir> 268-12 Status for heiser
1/7/2014 5:13 PM <dir> 269-12 Chilli - serverings- og skjenkebevilling
1/7/2014 5:13 PM <dir> 270-12 Kokken's restaurant - serverings- og skjenkebevilling
1/7/2014 5:13 PM <dir> 271-12 Grand Cafe - serverings- og skjenkebevilling - Kopi
1/7/2014 5:13 PM <dir> 272-12 Kostnadsnivået i omsorgstjenesten
1/7/2014 5:13 PM <dir> 273-12 HRA - renovasjonsgebyr 2013
1/7/2014 5:13 PM <dir> 274-12 Storgt 11-13
4/5/2013 2:34 PM 228338 FSK 12 12 04 møteprotokoll.pdf
4/5/2013 2:34 PM 725327 FSK 12 12 04 presentasjon Ringerike Boligstiftelse.pdf